Uitzondering Horeca-wet voor monumentale panden

cc by sa 3.0
Restaurant. Foto: V Perkens via Flickr

Het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet is gewijzigd. Horecaondernemers met een horecagelegenheid in een beschermd monument kunnen de burgemeester verzoeken een Drank- en Horecavergunning te verlenen zonder dat de inrichting voldoet aan de vereiste mechanische ventilatie-inrichting. De luchtverversing dient wel op een andere wijze gerealiseerd te worden. Deze wetswijziging biedt uitkomst voor bijvoorbeeld ondernemers die een horecalokaliteit gaan vestigen in een oud kerkgebouw waar al van nature voldoende luchtverversing is.

Bureau Horeca Bijzondere Wetten