Ursulinenklooster Roermond wordt Ondernemershuis

De provincie Limburg heeft gisteren 500.000 euro beschikbaar gesteld voor de restauratie en herbestemming tot Ondernemershuis van het voormalige Ursulinenklooster en het voormalige Landbouwhuis in Roermond. (…) Restauratie en herbestemming moet voor een belangrijke kwaliteitsverbetering van dit deel van het beschermde stadsgezicht zorgen. Het Rijk draagt ruim 350.000 euro bij, de gemeente Roermond 500.000 euro.

Vastgoedmarkt.nl