Vijf organisaties slaan handen ineen om Zuid-Limburgse graften te beschermen

Graftenstelsel in Zuid-Limburg
Graftenstelsel in Zuid-Limburg Foto: via Erfgoedvereniging Heemschut

Waterschap Limburg, Natuurrijk Limburg, Heemschut Limburg, Staatsbosbeheer en Vereniging Nederlands Cultuurlandschap slaan de handen ineen om de Zuid-Limburgse graften (een soort terrassen in het landschap Red.) te beschermen. Het doel is wateroverlast te verminderen en landschap, cultuurhistorie en biodiversiteit te versterken.

Het initiatief sluit aan bij de wens van Waterschap Limburg om samen met de landbouw te werken aan een goede beheerregeling voor bestaande graften en om samen met de landbouw en de terreinbeheerders nieuwe graften aan te leggen.