Vijf vragen aan: Fred Vos, die afscheid neemt als voorzitter van Stichting Nederland Monumentenland

Fred Vos
Fred Vos Foto: Joost Enkelaar via Stichting Nederland Monumentenland

In de rubriek ‘Vijf vragen aan…’ stelt de redactie van de Erfgoedstem vijf vragen aan prominente of opvallende mensen in de erfgoedsector. Deze keer vijf vragen aan Fred Vos, die na vijf jaar afscheid neemt als voorzitter van Stichting Nederland Monumentenland (NML).

1. Veel mensen kennen NML nog niet. Waarvoor zijn jullie op aarde?
NML verbindt, initieert en faciliteert. De stichting verbindt monumenten met het dagelijkse leven van iedere Nederlander om zo het draagvlak voor het behoud van monumenten te vergroten. Daarnaast zorgen wij ervoor dat erfgoedprofessionals elkaar ontmoeten en goed geïnformeerd blijven over hetgeen zich afspeelt in de sector.

2. Welke activiteiten organiseren jullie?
NML organiseert:
– BankGiro Loterij Open Monumentendag 1.222.000
bezoekers in 2019)
– Open Monumentendag Specials (lokale monumentendag met een bijzonder thema, gedurende het gehele jaar)
– Klassendagen (met je klas naar een monument, minimaal één keer per basisschoolperiode)
– Erfgoedplatform
– De Erfgoedstem
– Nationaal Monumentencongres

Verder is NML betrokken bij:
– Leer je erfgoed (e-learning platform voor erfgoedvrijwilligers)
– Routekaart verduurzaming Monumenten (onderdeel van het Klimaatakkoord)

3. Waarom ga je weg en wat laat je achter?
NML staat en is voorbereid op een nieuwe fase. Financieel gezond, nieuwe bestuursleden die het stokje gaan overnemen en zicht op een efficiënte, innovatieve organisatie onder leiding van een bezielende directeur, Marlo Reeders. Van meet af aan was het de bedoeling een stevig fundament te leggen en daarna terug te treden. Dat is nu zover! 

4. Wie volgt je op?
Voor de korte termijn Roland van Schelven, de huidige voorzitter tot halverwege 2020. Nieuwe bestuursleden zijn Richard Korteland (burgemeester Meppel), Miriam van Meerten (oud-bestuurder, lid Provinciale Staten Noord-Holland), Lous Kerkhof (directeur-bestuurder stichting Oyfo) en Henk Hoogeveen (medewerker RCE en voormalig genomineerde Young Talent Award). Het bestuur verjongt en heeft personen kunnen vinden die buitengewoon gemotiveerd zijn om in de sector te investeren, als verbinder, als innovator, als teamspeler. Samen met de andere bestuursleden: Flip van der Burgt , Arno Boon en Barend Jan Schrieken. Met enige trots zeg ik: wat een team voor de toekomst!

5. Heb je nog iets dat je kwijt wilt aan collega’s in de erfgoedsector ?
Ik geloof in de kracht van samenwerken. Samen staan voor een meer dan krachtige sector. Een sector die de uitdagingen van deze tijd aan gaat. Met schwung, innovatie en met een open blik naar verandering. Trap niet in de valkuil om alleen maar in het eigen belang te opereren. Dan oogst je alleen maar laaghangend fruit.