Vijf vragen aan: Kees-Jan Dosker, directeur van Nationaal Restauratiefonds

Kees Jan Dosker Foto: Nationaal Restauratiefonds

Bij de Erfgoedstem zijn we inmiddels uitgegroeid tot het onofficiële clubblad van de erfgoedsector. Het valt ons op dat de sector uitpuilt met inspirerende personen op interessante posities. We menen dat het interessant is om meer te weten te komen over wie zich in het wereldje bevinden en hoe zij tegen de sector aan kijken. Daarom starten we met een nieuwe rubriek, het Vriendenboekje van de Erfgoedstem, waarin we vijf vragen stellen aan prominente figuren in de sector. Deze week is dat Kees-Jan Dosker, de nieuwe directeur van het Nationaal Restauratiefonds.

1. Waar kom je vandaan?
Na een flink aantal jaren voor bedrijven als de Koninklijke Nedlloyd te hebben gewerkt, ben ik vanaf 2001 vooral actief op het snijvlak publiek-privaat: Amsterdam Airport Schiphol, ProRail en Staatsbosbeheer. Sinds maart van dit jaar ben ik directeur van het Nationaal Restauratiefonds.

2. Wat viel je op?
Wat er echt direct van af spatte is de enorme bevlogenheid waarmee de diverse collega’s van het Restauratiefonds hun werk steeds ter hand nemen. Dan heb ik het zowel over de medewerkers die vooral met de monumenteigenaren intensief contact hebben, als over de samenwerking die wij met diverse overheidspartners hebben. Overigens zie je die bevlogenheid ook bij veel andere partijen binnen de boeiende wereld van het Erfgoed. Mensen kiezen hier volgens mij vol overtuiging voor.

3. Welke ambitie heb je?
Ik wil met het Restauratiefonds nog sterker gericht zijn op onze ambitie ieder monument springlevend te laten zijn! Want als monumenten gebruikt en beleefd worden, gaan we ze voelen en waarderen. Erfgoed is emotie. Het geeft gewoon een kick als er bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Open Monumentendagen zo’n 950.000 mensen genieten van monumenten, als het ons lukt een eigenaar door kennis en financiering de restauratie van een monument ter hand te laten nemen en dit vooral als verbindende schakel voor een veelheid aan overheidspartners te doen. De komende jaren wil ik daarbij een extra impuls aan verduurzaming en herbestemming van monumenten geven.

4. Welke ontwikkelingen moeten wij in de gaten houden?
Ik denk dat wij allen voortdurend het belang van aandacht voor ons Erfgoed in de gaten moeten houden. Het Restauratiefonds zal daar zijn steentje aan bijdragen, met een nog duidelijkere focus op onze drie doelgroepen, te weten de eigenaren van monumenten, de diverse overheidspartners en het publiek. Immers door het draagvlak voor monumenten bij het bredere publiek te versterken en door beleidsdoelstellingen van overheden te helpen realiseren kunnen wij eigenaren van monumenten met kennis en financiering van dienst zijn zodat nog meer monumenten springlevend worden. Dit versterkt vervolgens weer het draagvlak etcetera. Kortom, ik wil dit vliegwieleffect verder ontwikkelen.

5. Van welk van jouw karaktertrekken gaat het Nationaal Restauratiefonds het meest profiteren?
Voortbouwend op hetgeen het Restauratiefonds de afgelopen 32 jaar al heeft neergezet denk ik de komende jaren door focus, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid een volgende beweging met de organisatie te kunnen maken. Om ons onderscheidend vermogen nog meer onder de aandacht te krijgen. Als verbindende partij die de behoefte uit de markt kent en die weet aan te sluiten op de ambitie van overheden. Dit alles vanuit een sterke passie voor de prachtige monumenten die Nederland heeft!