Waddenprovincies roepen Rijk op te stoppen met vergunningen die Werelderfgoed Waddenzee schaden

De Waddenzee
De Waddenzee Foto: Michielvd via Wikimedia CC BY-SA 3.0

Alle provincies die grenzen aan  het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee vragen het Rijk om te stoppen met het verstrekken van vergunningen voor economische activiteiten die de Waddenzee aantasten. Dat blijkt uit drie moties die in Haarlem, Leeuwarden en Groningen werden aangenomen.

Aanleiding was de evaluatie van het Waddenfonds waarmee de drie provincies projecten financieren die juist de natuur in en rond de Waddenzee moeten verbeteren. Met name de vergunningen voor het winnen van zout en aardgas onder de Waddenzee zijn een doorn in het oog. Maar ook het lozen van afvalwater door een nog te bouwen booreiland boven Schiermonnikoog