´Wederopbouwkerken dreigen te verdwijnen´

Meer dan honderd Zeeuwse kerken die tussen 1940 en 1970 zijn gebouwd dreigen ongemerkt te verdwijnen. Op een uitzondering na zijn ze niet beschermd, terwijl ze vaak het dorps- of stadbeeld bepalen en van (grote) waarde zijn. Gemeenten moeten sloop daarom voorkomen. Ook inwoners en kerkbesturen kunnen een steentje bijdragen. Dat concludeert de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) in de uitgebreide inventarisatie ‘Tussen baksteen en beton’.