Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Winkelleegstand eindelijk op de agenda

Winkelleegstand wordt een steeds nijpender probleem. Al acht jaar op rij stijgt het aantal vierkante meters winkel dat leeg staat, in 2014 van 6,9% naar 7,5%. Het besef dat iedereen in zal moeten leveren, lijkt inmiddels echter op steeds meer plekken doorgedrongen te zijn. Volgens marktonderzoeker Locatus is het bewustwordingsproces in volle gang. Steeds meer gemeenten en provincies zien het tegengaan van leegstand als een kerntaak.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.