Advies over Nationale parken Nieuwe Stijl

Nationale Landschapsparken Foto: Staatsbosbeheer

Op verzoek van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft de Commissie Verkenning Nationale Parken onderzocht welke gebieden in Nederland internationaal onderscheidend zijn op het vlak van natuur, landschap en cultuurhistorie. Met dit advies willen Staatsbosbeheer en de RCE een bijdrage leveren aan de realisatie van de Nationale Parken Nieuwe Stijl.

De Commissie, onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, heeft in haar advies vijf gebieden geselecteerd met internationaal unieke natuur-, landschaps- én cultureel erfgoedwaarden. 

Het gaat om de volgende vijf gebieden:

  • Het Waddengebied;
  • De Hollandse vastelandsduinen, van Den Helder tot Hoek van Holland;
  • De Zuidwestelijke Delta, vanaf de Biesbosch tot en met de zone voor de kust van Zeeland;
  • De Veluwe, met de overgangen naar de Rijn, de IJssel en de randmeren;
  • De IJsseldelta en Weerribben-Wieden, met overgangen naar het Drents Plateau