Beleidsbrief ‘Erfgoed telt’ gepubliceerd

'Erfgoed telt - De betekenis van erfgoed voor de samenleving'
'Erfgoed telt - De betekenis van erfgoed voor de samenleving' Beeld: via ministerie van OCW

Afgelopen vrijdag is de beleidsbrief ‘Erfgoed telt – De betekenis van erfgoed voor de samenleving’ gepubliceerd. Deze brief is een nadere uitwerking van het erfgoedbeleid, zoals reeds aangekondigd in de cultuurbrief ‘Cultuur in een open samenleving’. In dit beleid legt het kabinet de nadruk op instandhouding en herbestemming, de leefomgeving en de verbindende kracht van erfgoed.

Daarnaast gaat deze brief in op een omvorming van de fiscale aftrek voor
onderhoud aan monumenten in een subsidieregeling. Dit gebeurt om de kwaliteit
van onderhoudswerkzaamheden aan monumenten beter te kunnen toetsen en om
de beschikbare middelen in de monumentenzorg meer doelmatig te besteden.