Gert-Jan Hospers over ranglijstjes, erfgoedlabels en trots

OmslagHospers

Krachtwijken, valley’s, krimpregio’s, groeikernen… om te komen tot indelingen welke plekken ‘het beter doen’ dan andere maken overheden gebruik van datasets. Om te meten wat zorgt voor een gunstig woonklimaat, wordt bijvoorbeeld ‘nabijheid Noordzeekust’ of ‘vooroorlogse woningen als percentage van de woningvoorraad’ als graadmeters van woonaantrekkelijkheid gekozen. Volgens hoogleraar Gert-Jan Hospers bieden ranglijstjes een foutief beeld van plekken en waarom je er wel of niet zou willen wonen. Hospers schreef er een boek over: ‘Geografie en gevoel: wat plekken met ons doen’.

VOER