Herijking Canon van Nederland: meer plek voor ‘schaduwkanten’

De Canon van Nederland
De Canon van Nederland Beeld: via Entoen.nu

Het kabinet heeft opdracht gegeven voor een aanpassing van de canon, het chronologische overzicht van de nationale geschiedenis.

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een nieuwe commissie, die onder leiding staat van de Amerikaans-Nederlandse geschiedenisprofessor James Kennedy, expliciet gevraagd om in het nieuwe overzicht ook “de schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis” voldoende aan bod te laten komen.