Miljoenen voor bescherming archeologische vindplaatsen op werelderfgoed Schokland

De Middelbuurt van Schokland
De Middelbuurt van Schokland Foto: Nanette de Jong via RCE

Minister Van Engelshoven trekt 12 miljoen euro uit om archeologische vindplaatsen rond Schokland in stand te houden. Deze archeologische resten worden bedreigd door daling van de bodem en agrarische activiteiten. Ook provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder, Flevo-landschap en waterschap Zuiderzeeland dragen samen 14,6 miljoen euro bij aan het project.

Van Engelshoven: “Het werelderfgoed Schokland is een archeologische schatkamer. Duizenden jaren is het gebied bewoond geweest. En al die bewoners hebben hun sporen achtergelaten. Die sporen vertellen ons nu het verhaal van Nederland. (…) Door dit archeologische erfgoed te beschermen, kunnen we dit verhaal doorgeven aan volgende generaties.”