Nieuw platform om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen

Duurzaam monument Foto: BOEi

Er komt een kennis- en innovatieplatform om te helpen bij de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Organisaties uit onderwijs, sport, zorg en monumenten en musea bundelen hun krachten. Zij gaan kennis over verduurzamen uitwisselen en vernieuwingen bevorderen. Zo ondersteunen zij bestuurders en gebouweigenaren in deze sectoren.

Het platform komt voort uit afspraken uit het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te verminderen. Het doel is in 2030 49% minder CO2 ten opzichte van 1990. Voor monumenten geldt een percentage van 40%.