De Nederlands hervormde kerk in Wirdum
De Nederlands hervormde kerk in Wirdum Foto: Stichting Oude Groninger Kerken

Reddingsplan voor eeuwenoude Groninger kerkhoven met Gouden Bomenfonds (€)

De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) heeft een reddingsplan opgesteld om kerkhoven die bedreigd worden door vernietigende schimmels, virussen, essentaksterfte, kastanjebloedingsziekte en woekerend groen voor de toekomst te behouden.

De stichting beheert niet alleen meer dan 90 kerken, pastorieën, torens en synagogen, maar ook 58 kerkhoven. Die zijn vaak eeuwenoud en hebben zowel een historische en landschappelijke waarde, als een groot ecologisch belang.

Voor de gebouwen ontvangt de stichting subsidie. Voor het groenonderhoud van de kerkhoven niet. Het geld voor het groenonderhoud moet straks komen uit het Gouden Bomenfonds.

Dit artikel bevindt zich achter een betaalmuur. Het is te lezen met een abonnement op het Dagblad van het Noorden.