‘Religieus Verleden’ maandthema november Europees Erfgoedjaar

Henk Helmantel in de Grote Kerk in Dordrecht
Henk Helmantel in de Grote Kerk in Dordrecht Foto: via Europees Erfgoedjaar

Kerken en kloosters bepalen in Europa in belangrijke mate de identiteit van een dorp of stad. Door ontkerkelijking verliezen veel van deze gebouwen hun economische basis of hun oorspronkelijke functie en daarom wordt gezocht naar nieuw gebruik en nieuw publieksbereik.

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Dordtse Synode werd gehouden. Honderd van de beste calvinistische theologen uit verschillende landen kwamen in 1618-1619 bij elkaar. Tijdens ‘Ode aan de Synode’ exposeert de vermaarde Groningse schilder Henk Helmantel in de Grote Kerk in Dordrecht.