Ruimte voor immaterieel erfgoed in de Omgevingswet

CC-BY-SA-3.0-de
Woonwagen Foto: Deutsches Bundesarchiv via wikimedia

De Omgevingswet geeft gemeenten mogelijkheden om in hun omgevingsbeleid rekening te houden met immaterieel erfgoed – voor zover dit verbonden is aan specifieke locaties. Deze brochure biedt praktische tips en inspirerende voorbeelden om immaterieel erfgoed een plek te geven in de omgevingsvisie en het omgevingsplan.