Vijf vragen aan: molenmaker Max Beijk, Jong Monumententalent 2017

Max Beijk Foto: via Max Beijk

In de rubriek ‘Vijf vragen aan…’ stelt de redactie van de Erfgoedstem vijf vragen aan prominente of opvallende mensen in de sector. Deze keer is dat molenmaker Max Beijk, Jong Monumententalent 2017.

1. Waar kom je vandaan?

Ik kom uit een molenmakers familie, daardoor was ik al op erg jonge leeftijd veel met mijn handen bezig. Ik maakte al vroeg trappen, vloeren, kozijnen en deuren. Bij het maken van een trap gebruikte ik geen elektrische cirkelzaag en bovenfrees, maar een handzaag en beitel. Dit was een goede manier om mijn handvaardigheid onder de knie te krijgen. Vanaf mijn 17e maakte ik al verschillende gevluchten (wieken) en molenwielen. In 2013 nam ik het bedrijf van mijn vader over en probeer ik op een vernieuwende werkwijze de bedrijfsvoering voort te zetten.

2. Wat viel je op?

De molenmakerij omvat diverse disciplines. Deze staan vaak niet omschreven in boeken, en zijn voornamelijk in de praktijk te leren. Door de kennis die je op doet bij het restaureren en bouwen van molens heb je een mooie bagage om ook andere monumenten te restaureren. Daarnaast komt het goed van pas bij bijvoorbeeld de bouw van diverse houtconstructies zoals bruggen en uitkijktorens. Onze achtergrond als molenmaker zorgt dus voor voldoende kansen in verschillende sectoren.

3. Welke ambitie heb je?

Om de continuïteit te kunnen waarborgen zou ik graag ons personeelsbestand verder laten groeien. Ik ben op zoek naar iemand die een deel van mijn werkzaamheden zou kunnen overnemen in de voorbereidende fase. Daarnaast kunnen wij ook nog mensen gebruiken in de uitvoeringsfase.  De kwaliteit van het door ons geleverde werk staat centraal en het is dan ook belangrijk dat de groei in het personeelsbestand geleidelijk verloopt zodat het niet ten koste gaat van de kwaliteit.

4. Welke ontwikkelingen moeten wij in de gaten houden?

Het vinden van nieuwe vaklui, en met name jong talent is momenteel een kriem. Er zijn weinig jongeren die geïnteresseerd zijn in het oude ambacht. Komend jaar gaan we ons meer inzetten om deze selecte groep te vinden en enthousiasmeren. Ik hoop dat we op deze manier het ambacht verder kunnen overdragen aan een nieuwe generatie. Daarnaast wil ik mijn bedrijf in het kader van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ verder met de tijd mee laten gaan en stappen vooruit blijven maken.

5. Van welk van jouw karaktertrekken gaat de erfgoedsector het meest profiteren?

Mijn gedrevenheid die voort komt uit passie voor monumenten, het vakmanschap en ondernemen. Ik verdiep me uitvoerig in de materie. Zowel in de voorbereidende als in de uitvoerende fase ga ik zo grondig en nauwkeurig mogelijk te werk.