Fiscale aftrek monumenteneigenaren wordt afgeschaft (Miljoenennota)

heusden1

Bekijk de reacties van lezers onderaan de pagina.


Uit persbericht van Kunsten ’92: “Slecht nieuws voor monumenteneigenaren: de fiscale aftrek voor monumenteneigenaren wordt afgeschaft, waarmee het onderhoud van monumenten van 30.000 particulieren in gevaar komt. Het betekent een bezuiniging van 25 miljoen euro op de cultuurbegroting.”

Zie miljoenennota op pagina 99 “Afschaffen aftrek kosten monumentenwoning”

De Erfgoedstem houdt hieronder de reacties en ontwikkelingen bij:

29-09-2016 10:45
Ook de Federatie Particulier Grondbezit heeft een reactie gegeven op het aangekondigde besluit van de afschaffing:
Cultureel erfgoed buitengebied in gevaar door bezuiniging
Het kabinetsvoorstel zet de inspanningen van particulieren om beeldbepalende monumenten in het buitengebied duurzaam in stand te houden zwaar onder druk.

27-09-2016 12:12
De Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie voorziet problemen in de verhoudingen tussen de monumenten.
De politiek vindt grote monumenten belangrijker dan de kleine.

23-09-2016 11:40
Lees hier een tweede persbericht van Kunsten ’92 met een opinierende reactie op het nieuws van de afschaffing van fiscale aftrek voor monumenteneigenaren.

22-09-2016 10:00
Lees hier het opinieartikel van Nel Viersen, voorzitter van Vereniging BewoondBewaard voor van bewoners van monumenten.

21-09 13:40
De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) heeft een reactie op het nieuws uitgebracht:
De fiscale aftrek op onderhoud aan monumenten is tot op heden een zeer effectief en belangrijk instrument gebleken voor de instandhouding van de meer dan 60.000 rijksmonumenten die ons land rijk is. De FIM verzoekt Minister Bussemaker uitdrukkelijk de voorgenomen afschaffing terug te draaien.
persbericht-afschaffing-fiscale-aftrek-21-sept-2016

21-09 12:25
De reactie van Heemschut op het nieuws:
Ondanks positieve berichten op Prinsjesdag over de economie en de koopkracht gaan in de plannen van het kabinet monumenteneigenaren een deel van deze rekening betalen.
Prinsjesdag: bezuinigingen treffen 30.000 monumenteneigenaren!

21-09 12:06
Ook Vereniging BewoondBewaard heeft een persbericht uitgezonden als reactie op het nieuws.
Monumentale woonhuizen in gevaar
Download het bericht hier:
monumentale-woonhuizen-in-gevaar-persbericht

21-09 12:00
Een reactie van de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen (VPHB)


Lees ook het bijgaande persbericht.
persbericht-vphb-met-noot

21-09 11:41
De betreffende tekst uit de Miljoenennota is hieronder toegevoegd.

Tekst op pagina 99 van de nota
Tekst op pagina 99 van de nota
Tabel op pag 34 van de bijlagen
Tabel op pag 34 van de bijlagen
 1. TEGEN!!! Het is al zo moeilijk voor monumenten eigenaren!!! Daarbij zal de verkoopprijs ook nog eens dramatisch dalen!! Soms is het enige wat kopers over de streep trekt de aftrekbaarheid van achterstalliig onderhoud…!!!!

 2. Als er voor het onderhouden van een monument ( specialisten voor nodig) niets meer tegenover staat eg geen aftrek meer … Dan mag het Rijk ook geen regels ed meer opleggen!!!
  Voor wat hoort wat
  Dus monumenten eigenaren ga dan verder lekker je gang……

 3. tegen!! De kosten zijn niet gering en deze eigenaren zorgen ook voor een mooi stadsgezicht. Als dit door gaat zullen gemeenten moeten bijdragen in de kosten

 4. […] De Erfgoedstem bericht over de afschaffing van de fiscale aftrek voor monumenteigenaren en  publiceert  de reacties hierop van onder meer de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), Bond Heemschut, Vereniging BewoondBewaard  en de Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen. Zie de website van de Erfgoedstem. […]

 5. Dan wil ik ook gewoon dubbel glas en mijn huis isoleren. Die aftrek compenseerde net een beetje voor onze belachelijke stookkosten enz.

 6. Wat een domme uitspraak! Monumenteneigenaren moeten meestal ieder dubbeltje omdraaien om het monument in stand te houden. Ook het droogstoken zorgt voor het behoud van het monument en draagt dus wel degelijk bij aan de monumentale waarde.Weer zo’n voorbeeld van ambtenaren die niet weten waar ze het over hebben.

 7. Onbegrijpelijk dat de overheid nu besluit de aftrek van onderhoudskosten van monumenten af te schaffen.

  Eerst word ik gedwongen om rijksmonument te worden met gelukkig aftrekbaarheid van onderhoud en nu besluit de overheid hier zo maar mee te stoppen.
  Zelf zit ik tegen mijn einde carriere aan met flinke hypotheeklasten vanwege een restuaratie van het pand waar ik trots op ben.

  Of ik de onderhoudskosten kan blijven opbrengen????

 8. Natuurlijk zijn kosten nog op te brengen: Doe onderhoud door een kwast verf hier en daar, een plakbandje over eventuele scheuren, alles uit te voeren door Beun de Haas. Wel zwart natuurlijk en zeker geen deskundig advies meer inwinnen.

 9. Op 21 september werd bij een debat over het concept van de Apeldoornse Cultuurnota opgemerkt: “Gelukkig trekt de overheid voor volgend jaar meer geld voor cultuur uit”… maar als ik dit zo lees wordt er gewoon toch stiekem bezuinigd op één van de belangrijkste punten van cultuurbeleid volgens Cor Wijn: één van de sprekers tijdens dit debat. De heer Wijn is bestuurskundige, consultant en auteur van het boek De Culturele Stad. Hij verbindt en spiegelt het cultuurbeleid van Apeldoorn aan landelijke ervaringen en ontwikkelingen

 10. Stem normaal ljnks maar dat kun jr dus beter niet doen.
  Zie ook de motivatie niet meer om je aan adviezen voor rijksmonumenten te houden; Net binnen de regels is goed genoeg en dat ligt daar een flink dtuk vanaf.
  Al met al dus kleine bezuiniging penny wise pound foolish.

 11. Dit heeft niets meer met fatsoenlijk regeren te maken, stukje bij beetje worden Nederlanders financieel leeggezogen, iedere keer weer opnieuw. Nederland als derdewereld land binnen de EU ligt om de hoek op de loer!

 12. “Voor wat hoort wat”: enerzijds je aanpassen aan de regels voor een monument: elke kleine ingreep aanvragen en beperkingen accepteren (geen dubbel glas, geen openslaande deuren, geen zonnepanelen)en anderzijds de gedeeltelijke aftrekbaarheid van het onderhoud. Dat was de balans. Als je de ene pool weghaalt en mag ook de andere vervallen: nu eindelijk een dakkapel aan de voorkant, lekker een serre er aan vast, de oude ramen eruit, alles isoleren, dat moet dus nu ook kunnen. En dan maar voor de rechter laten komen…..Kan hij wijzen op onbehoorlijk bestuur.

 13. ….als die aftrek verdwijnt zijn de huizen gelijk geschakeld met gewone woonhuizen, hoe krijg ik mijn huis dan van de monumentenlijst?….

 14. Hoe bestaat het….? De Erfgoedwet is net van kracht met als één van de belangrijkste onderdelen …….de instandhoudingsverplichting voor Rijksmonumenten… En dan nu dit…deze besluiten zijn volledig in tegenstelling met elkaar, valt niet meer uit te leggen!

 15. Je maakt een deal met de overheid om je pand in het rijksmonumentenregister te laten opnemen (was eigenlijk niet onder uit te komen) en daarbij hoorde een onderhoudskosten aftrek. Eigenlijk wijzigt de overheid eenzijdig nu deze overeenkomst. Betrouwbare overheid? Hoe kunnen we als monumenteigenaren de politiek hierover benaderen?

 16. Nu alleen maar lasten dus als eigenaar van een rijksmonument. Mooi niet, dubbel glas, zonnepanelen erop en kunststof kozijnen erin. Is niet fraai maar scheelt onderhoudskosten en stookkosten. Mij mogen ze van de monumentenlijst afhalen!

 17. In het geniep wordt weer iets voorgekookt zonder vooraankondiging en overleg met belanghebbenden; een besluit met weinig opbrengst maar wel grote consequenties waar niet over is nagedacht. Arrogantie van de macht en volledig ondemocratisch in alle opzichten. Wederom een brevet van onvermogen van incapabele overheid.

 18. Jammer dat ik veel reacties zie van eigenaren die hun monument anders willen behandelen (dubbel glas, plaatsen dakkapel, het niet meer raadplegen van experts) enkel en alleen omdat er geen gelden meer tegenover staan. Ik mag toch hopen dat veel monumenteigenaren in eerste instantie gekozen hebben voor het pand omdat het object ze “iets” doet, omdat het object historie uitstraalt, het pand een verhaal heeft te vertellen en dat de eigenaren met veel liefde en gevoel hun monument willen bewaren en bewaken.

 19. Mimi, dat is helaas een utopie. Want gemeenten hebben überhaupt al geen bijdragen beschikbaar voor gemeentelijke monumenten. Deze eigenaren trekken de kar zelf en worden helaas op dit niveau vaak nog harder afgeknepen en betutteld dan bij rijksmonumenten. #ikspreekuitbeiderervaring

 20. Onbetrouwbaar en minachtend gedrag van de overheid jegens eigenaren die niet alleen veel geld maar ook nog eens veel tijd en passie steken in het in stand houden van monumenten. Een directe greep in de kas van deze mensen die daarop ook nog geconfronteerd gaan worden met een lagere waarde van hun pand.
  Bij de belastingdienst worden mensen voor veel geld weggestuurd, ook diegene die nu uitvoerig de kopietjes van bonnetjes van de onderhoudskosten zitten te bestuderen. En dus schaf je daarna ook de aftrekpost af, omdat er geen ambtenaren meer zijn om die te controleren? Slim bedacht maar wél over de ruggen van de bezitters van monumentenpanden
  En wat nu? Veel mensen zijn een verplichting aangegaan voor een klus die ook in 2017 nog doorloopt. Is daar een overgangsmaatregel voor? Niet echt dus en al helemaal niet zoals het model van het terugdraaien van een verlaagde fiscale bijtelling voor (in de praktijk echt niet zo) “zuinige” auto’s. Die maatregel wordt over de komende 5 jaar uitgesmeerd. Het zou waarschijnlijk te veel impact hebben bij de eerstvolgende verkiezingen. Die groep is gewoon té groot. Maar de 30.000 bezitters van monumentenpanden (+ partner, dus 60.000 stemmen) die zijn niet in staat om de uitslag te beïnvloeden. Het woord MINACHTING is opnieuw uitgevonden.

 21. Wij zijn 13 jaar geleden gevallen voor een rijksmonument en zijn nog steeds bezig onze woning te restaureren en waar mogelijk in authentieke staat terug te brengen maar het moet wel leefbaar, beheersbaar en bovendien betaalbaar blijven. Als je als eigenaar door locale ambtenaren op je vingers wordt getikt dat de kalkmortel (ipv het moderne flexim) van de nokvorsten te wit is uitgevallen en dit met bagger moet worden ingesmeerd en Ruysdaelglas (3x duurder dan dubbel glas met minder isolatiewaarde) moet plaatsen krijg ik een hoog ‘dikke vinger gehalte’ als ik te horen krijg dat deze extra gemaakte kosten niet meer aftrekbaar zijn. Dus inderdaad: ordinair dubbel glas en de hele ratsmodee dat voorheen voor mij als eigenaar van een rijksmonument niet was toegestaan om zowel lusten maar bovenal de lasten dragelijk te houden.

 22. De voorbeelden die genoemd worden , zijn terecht maar tonen alleen gebruik aan die niets met monumentale waarde te maken hebben. Dat betekent nog niet dat het hele systeem Van fiscale aftrek niet deugt om juist de monumentale waarde in stand te houden bewijst dit zijn diensten. Een betere fiscale regeling had een juiste oplossing geweest.

 23. De reacties spreken voor zich, allemaal “munumentminded” en het hart op de goede plaats voor monumenten. Deze maatregel komt wel heel ongelegen nu in de Erfgoedwet 2016!! de verplichting is opgenomen dat de overheid (lees gemeenten en rijk) dwingend kunnen optreden als een eigenaar geen onderhoud pleegt. Er kan zelfs met bestuursdwang worden opgetreden. Zie de brochure van de RCE van juni 2016!!

 24. Een argument voor afschaffing zou zijn dat er geen fiscale ambtenaren meer zijn om de aftrek te controleren. Ja, als Wybes eerst de ambtenaren weg stuurt met een hoge
  bonus zijn er ook geen fiscale ambtenaren meer om de aftrek te controleren. Een domme bezuiniging om dit in het laatst van de regeer periode nog af te schaffen. Hopelijk draait de nieuwe regering deze bezuiniging terug. Ons land met zijn vele
  monumenten verdient een goede fiscale regeling voor particulieren monumenten
  bezitters.

 25. De reacties van eigenaren om hun monumentenpand anders te gaan behandelen komen vooral voort uit frustratie. Je mag helemaal niets, maar moet van alles. Zonne-energie, isolerende maatregelen, dakkapel, aanbouw mag allemaal niet omdat je een monumentenpand hebt. Voor de subsidies, die gewone huiseigenaren kunnen krijgen, komen wij dus niet in aanmerking. Natuurlijk hebben wij uit passie gekozen voor een Rijksmonumentenwoning. Al 27 jaar zijn wij met liefde en gevoel bezig met de restauratie en het onderhoud van ons pand. Dit heeft ons al die jaren veel (spaar)geld en vrije tijd gekost. Naast erg hoge energiekosten (is bijna niet warm te stoken), moet alles speciaal met de hand op maat gemaakt worden. Verf moet b.v.ook in een special kleur, die 2x zo duur is als gewone verf. Hang- en sluitwerk moest ook met de hand gemaakt worden. Heeft u enig idee wat de restauratie van mergelstenen kost? Als de onderhoudskosten niet meer afgetrokken mogen worden is dit alles voor ons niet meer op te brengen. Wij zijn inmiddels al op leeftijd en zullen t.z.t. het pand noodgedwongen moeten verkopen. Deze maatregel zal een erg negatieve invloed op de verkoopprijs hebben. Daarnaast worden wij ook nog ernstig gedupeerd door de opschorting van de AOW-leeftijd, die voor zowel mijn als mij met 2 jaar opgeschort wordt. Zo worden we dus driedubbel gepakt.

 26. Ja inderdaad. Dan wil ik mijn gang kunnen gaan bij verbouwingen. Ik zal heus het karakter van het monument wel respecteren maar dan wil ik zonder toestemming bijv. zonnepanelen op mijn dak kunnen leggen..

 27. Wat een suffe minister, Dit leidt tot de ineenstorting van ons erfgoed. En inderdaad ons rijksmonument zal zeker in waarde dalen door de intenties van dit kabinet. 25 Miljoen is als een druppel op een gloeiende plaat. Terwijl ons curtureel erfgoed snel verloren zal gaan. Dat is “de Minister van “Cultureel” Erfgoed”” ???

 28. Aan anoniem 27-09 13:46 uur
  U heeft duidelijk geen monument in uw bezit en woont wellicht met hoog comfort?! Welnu, ook wij werden ‘verliefd’ en liefde maakt blind en daarom verdragen we voor die liefde gebrek aan comfort (lees;tocht/slechte isolatie etc.). We wisten dat het geld zou kosten uiteraard maar niet dat onze investering en moeiten zo waardeloos zouden worden. Erop achteruit gegaan zijn we op alle fronten; geld en comfort en nu moeten we nog meer inleveren en wordt onze investering waardeloos?! Maar u denkt dat we dit alles moeten verdragen voor de liefde voor het monument? Wat een dwaze comment, bijna net zo dwaas als die man achter z’n bureau in zijn (nieuwbouw)huis die dit bedacht heeft. Ongelooflijk!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.